Menighetsblad

Menighetsblad

Menighetsbladet kommer ut med 6 nummer hvert år.

Abonnementet er gratis, men vi tar gjerne imot en gave til driften av det. Ønsker du bladet tilsendt i posten, fyll ut skjema her.

Menighetsbladet