Gudstjeneste

Gudstjeneste

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste hver søndag kl.11. Våre gudstjenester har en enkel liturgi og er varierte både i innhold og ved at vi noen søndager kan ha Generasjonsgudstjeneste, Temagudstjeneste eller Sang- og Musikkgudstjeneste. Sangen og musikken vil variere mellom tradisjonelle salmer og nyere lovsanger - orgel, piano eller komp-gruppe. Gudstjenesten er - på samme måte som Guds rike - for alle generasjoner.

Sinnsrogudstjeneste

Sinnsrogudstjeneste

Sinnsrogudstjenesten er en møteplass for livsmot og håp. Gudstjenesten er vanligvis siste søndag i måneden, og er et samarbeid mellom Den norske kirke og Metodistkirken.

Hva er en Sinnsrogudstjeneste?
Sprell levende

Sprell levende

Vi inviterer til Sprell levende for barn 0-7 år.. Gruppen samles hver annen mandag kl 17. SPRELL LEVENDE møtes i kirken til sang, lek, andakt, hobbyaktiviter, "noe å spise", fellesskap mm. Vi bruker undervisningsmateriellet fra Søndagsskolen Norge i opplegget. Vi har en kontingent på kr 50 pr halvår. 

Kontaktperson er Vidar Sten Bjerkseth tlf 413 38 999

Immanuelkoret

Immanuelkoret

Har du lyst til å synge i kor? Immanuelkoret er et aktivt menighetskor som synger firstemt (sopran, alt, tenor og bass). Det er ikke opptakskrav for å bli med, men du bør kunne synge rent. Koret er åpent for alle aldersgrupper. Vi har et godt og trivelig fellesskap, og øver hver mandag kl.19.

 

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet er et åpent og sosialt treff for godt voksne som møtes hver annen torsdag kl.11-13. Her er det et variert program med en blanding av kåserier og kulturelle innslag. Vårsemesteret avsluttes gjerne med en tur.

Program Formiddagstreffet høsten 2023
Strikkekaféen

Strikkekaféen

Strikkekaféen er en åpen og uformell samling som møtes hver annen torsdag til fellesskap, hyggelig samtale, håndarbeid og kaffe til medbrakt matpakke. Det var flere som ønsket et sosialt samvær også de torsdagene det ikke var Formiddagstreff. Vi vurderte først å gjøre noe i privathjem, men fant raskt ut at det ville begrense muligheten for deltakelse. Derfor ble vi enige om en samling i kirken som var åpen for alle som hadde lyst til å komme. Håpet var at også noen som ikke gikk i kirken vår ellers, også kunne få lyst til å komme.

Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt

Metodistkirken i Porsgrunn er en menighet med et stort misjonsengasjement. Vi støtter arbeidet ved bønn, med kontakt og økononomisk. Misjonsarbeidet er organisert gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap som driver arbeid i Liberia, Sierra Leone, Zimbabwe og Litauen.

Les mer