Konfirmasjon. Prest Silje Marie Halvorsen og konfirmant Victor Thorsen. Prosjektkoret synger