Misjonsgruppas sommeravslutning i kirken

Ta med mat. Kaffer serveres