soap-bubble-1958650_1280

Menighetskonferansen

Den 14. mars er det menighetskonferanse. Her er alle velkommen, men det er bare medlemmer som har stemmerett. Rapportheftet fra våre aktiviteter, valgheftet og revisjonen finner du her. Les igjennom før du kommer på konferansen. Konferansen blir ledet av Tilsynsprest Svein Veland og Prest Silje Marie Halvorsen. Papirene finnes også i kirken.